Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 27 жовтня 1999 р. N 68/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 р. за N 745/4038

 

 

 

 

 

Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення прилюдних торгів з продажу квартир, будинків, підприємств як цілісного майнового комплексу, інших приміщень, земельних ділянок, що є нерухомим майном, на які звернено стягнення відповідно до чинного законодавства, а також розрахунків за придбане майно.

1.2. Прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна за заявкою державного виконавця організовує і проводить спеціалізована організація, з якою органом державної виконавчої служби укладено відповідний договір.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

1.3. Реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення, проводиться за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то реалізація майна проводиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або місцезнаходженням майна.

У разі реалізації майна за його місцезнаходженням і якщо таке майно перебуває за межами населеного пункту, його реалізація проводиться у найближчому населеному пункті або районному центрі.

(пункт 1.3 в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 18.04.2001 р. N 25/5)

1.4. Організація та проведення прилюдних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про іпотеку".

(Положення доповнено пунктом 1.4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

2. Терміни, які вживаються в Положенні

2.1. Арештоване нерухоме майно (далі - нерухоме майно або майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає реалізації.

2.2. Прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.3. Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається спеціалізованою організацією. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.4. Учасник прилюдних торгів - фізична або юридична особа, яка сплатила гарантійний внесок і може бути покупцем відповідно до законодавства України.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на прилюдних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів.

2.6. Стартова ціна лота - ціна, яка дорівнює початковій вартості майна, що виставляється на торги, зазначеній у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

2.7. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на прилюдних торгах.

2.8. Картка учасника прилюдних торгів - картка з номером реєстрації учасника прилюдних торгів, яка дає право на участь у прилюдних торгах.

2.9. Інформаційна картка - картка, у якій вказано номер та назву лота, його стартову ціну, характеристику лота, а також інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати спеціалізована організація (додаток 1).

2.10. Гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого не повинен перевищувати 15 відсотків стартової ціни лота, а при реалізації предмета іпотеки - 5 відсотків стартової ціни лота.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 29.11.2012 р. N 1758/5)

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 07.02.2009 р. N 222/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3. Підготовка до проведення прилюдних торгів 

3.1. Орган державної виконавчої служби укладає із спеціалізованою організацією договір, яким доручає реалізацію майна спеціалізованій організації за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 від 13.04.2005 р. N 36/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 07.02.2009 р. N 222/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, та податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна. При цьому витрати, пов'язані з організацією та проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5 відсотків вартості реалізації майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі аукціону суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно сплатити дані кошти.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5,
 абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 29.11.2012 р. N 1758/5)

У разі переоцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди спеціалізованої організації.

(пункт 3.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

3.2. Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги, за експертною оцінкою та інші відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

(підпункт 1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2) копія акта опису й арешту майна;

(підпункт 2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

3) копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном;

4) документи, що характеризують об'єкт нерухомості (копію технічного паспорта на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

5) у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про відведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво;

6) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності у статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника; 

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

7) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

3.3. Прилюдні торги повинні бути проведені в двомісячний строк з дня одержання спеціалізованою організацією заявки державного виконавця на їх проведення.

3.4. На майно, що виставляється на продаж, уповноважені особи спеціалізованої організації складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Спеціалізована організація, яка проводить публічні торги, не пізніше як за 15 днів до дня проведення публічних торгів публікує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5, зареєстрованим у Мін'юсті 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті інформацію про нерухоме майно, що реалізується. Оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів з моменту переоцінки майна.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

3.6. Зміст інформаційного повідомлення повинен містити:

1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна;

2) його місцезнаходження (адресу);

3) стартову ціну;

4) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника прилюдних торгів, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;

(підпункт 4 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

5) порядок та строки розрахунку за придбане на публічних торгах майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

(підпункт 5 пункту